Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 08.08.2019r., Inwestor Pan Miasnik Harutyunyan, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Łódzkiej i Ksawerowskiej, na działkach nr ewid. 1528/2, 2158, gm. Ksawerów.

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 10).

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Łódzkiej i Ksawerowskiej, na działkach nr ewid. 1528/2, 2158, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:12.08.2019 10:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:19.09.2019 14:25