Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 13.08.2019r., Pełnomocnik Inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Pan Arkadiusz Fryze dokonał zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c przy ul. Familijnej 5 w Pabianicach, na działkach nr ewid. 214/2, 211, obręb P-11.

       Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 05).

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c przy ul. Familijnej 5 w Pabianicach, na działkach nr ewid. 214/2, 211, obręb P-11.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:14.08.2019 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:05.09.2019 09:27