Konstantynów Łódzki dn. 20.08.2019r.

AB.6743.249.2019.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 14.08.2019r.,
Inwestorzy Państwo Ilona i Sławomir Gręda, dokonali zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza, obr. K - 8, dz.  142/7 w Konstantynowie Łódzkim.

             Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie w Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni, 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Mickiewicza, obr. K - 8, dz. 142/7 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:20.08.2019 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:16.09.2019 12:46