Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 23.08.2019r., Pełnomocnik Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi., Pan Zbigniew Cebula dokonał zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 80/100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90/110 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 100/80 w Pabianicach, przy ul. Leczniczej, Jana Pawła II, Grunwaldzkiej na działkach nr ewid. 399/2, 399/1, 345, 477/9, 385/7, obręb P-5.

       Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 05).

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 80/100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90/110 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 100/80 w Pabianicach, przy ul. Leczniczej, Jana Pawła II, Grunwaldzkiej na działkach nr ewid. 399/2, 399/1, 345, 477/9, 385/7, obręb P-5.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:26.08.2019 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:19.09.2019 15:53