Skarb Państwa - Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administarcji rządowej
podaje do publicznej wiadomości
wykaznieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w gminie Pabianice, Pawlikowice 137,
w obrębie 0016 Pawlikowice,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 234/26
o powierzchni 0,0252 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00028854/0,
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Pabianice w obrębie 0016 Pawlikowice, w Pawlikowicach 137, działka nr 234/26 przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:27.08.2019 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak