Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 04.09.2019r., Pan Przemysław Buczek dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej ø110 na terenie dz. nr ewid. 203/7 i 203/11 w miejscowości Prusinowice, obręb 20, gm. Lutomiersk.

       Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, p. 14.

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej ø110 na terenie dz. nr ewid. 203/7 i 203/11 w miejscowości Prusinowice, obręb 20, gm. Lutomiersk.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:06.09.2019 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:30.09.2019 12:18