Ogłoszenie

Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, iż PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia części nieruchomości o pow. 0,0164 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 28 Zalew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29 o pow. całkowitej 4,3266 ha, w celu wymiany fragmentu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia gołej typu 4xAL 50 na przewody izolowane typu AsXSn 4x70 i na wymianie dwóch stanowisk słupowych niskiego napięcia typu ŻN na pojedyncze słupy wirowane.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.), Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie       2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 28 Zalew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:10.09.2019 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:10.09.2019 15:48