Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 10.09.2019r., Pełnomocnik Inwestora PSG Sp. z o.o., Pan Zbigniew Cebula dokonał zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej n/c z rur stalowych Dn 80 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 80 w Ksawerowie, przy ul. Traktorowej i Konopnickiej, na działkach nr ewid. 233, 214, gm. Ksawerów.

       Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej n/c z rur stalowych Dn 80 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 80 w Ksawerowie, przy ul. Traktorowej i Konopnickiej, na działkach nr ewid. 233, 214, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:11.09.2019 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:11.09.2019 14:20