Pabianice, dnia 23 września 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolne,j
 obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej jako działka nr 2166/13

W dniu 17 września 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2166/13 o powierzchni 5,8610 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 4 981 850,00 zł.
(słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset
pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Gabrieala Wenne - Błażyńska - wicestarosta
/-/ Robert Kraska - członek zarządu

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. dz. nr 2166/13, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:23.09.2019 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:23.09.2019 13:28