Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

Do wszystkich uczestników postępowania

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 06-09-2019 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 

 DOSTAWĘ 125 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr Sprawy ZP/12/2019

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 8 Wykonawców.

 

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

Remes Sp. z o.o.; 40-058Katowice, M. Skłodowskiej-Curie 22

- wartość wybranej oferty brutto : 142987,50

- oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Kryterium oceny ofert stanowiła cena- 70,00% i termin dostawy -10 % oraz zgodność dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego – 20%

II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

  •  Stanpaw Sp. zo.o., 41-303 Dąbrowa Górnicza, Tworzeń 176 – oferta uzyskała 97,46 pkt

– Węglopasz Sp. z o.o. 60-648 Poznań, Piątkowska 149/6 – oferta uzyskała 95,89 pkt;

- Transbud Sp. j., 84-240 Reda, Gdańska 78A – oferta uzyskała 82,30 pkt

- Ekosil Zdzisław Dzieciuch, 41-807 Zabrze, Handlowa 2 c – oferta uzyskała 98,03 pkt

- PPUH Factum Sp. zo.o., 85-082 Bydgoszcz, Z. Augusta 5/3 – oferta uzyskała 84,72 pkt;

- RID Radosław Kopiczyński, 98-170 Widawa, Kiełczygłowska 26B – oferta uzyskała 99,11pkt.

  • PW Atex 44-145 Piechowice, ul. Gliwicka 3 – oferta uzyskała 95,76 pkt;

 

  1. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

 

 

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

 

 

Konstantynów Łódzki 25-09-2019

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego I gatunek dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:25.09.2019 17:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:25.09.2019 17:48