Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 04.10.2019r., Pełnomocnik Inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Pan Zbigniew Cebula dokonał zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 100 na sieć gazową średniego ciśnienia z rur PE Dn 90/63 w Pabianicach, przy ul. Nawrockiego, Drewnowskiej, Świetlickiego i Bugaj, na działkach nr ewid. 245/15, 245/13, 214/4, 214/7, 214/18, 366, 273, 207, 211, 201, 194/2, 195/1, 196, 200/3,obręb P-19.

       Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

       O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 100 na sieć gazową średniego ciśnienia z rur PE Dn 90/63 w Pabianicach, przy ul. Nawrockiego, Drewnowskiej, Świetlickiego i Bugaj, na działkach nr ewid. 245/15, 245/13, 214/4, 214/7, 214/18, 366, 273, 207, 211, 201, 194/2, 195/1, 196, 200/3,obręb P-19.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:07.10.2019 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:30.10.2019 12:54