Konstantynów Łódzki dn. 22.11.2019r.

AB.6743.325.2019.GL

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 21.11.2019r.,
Pełnomocnik P. Michał Tamborski działający w imieniu PGE Dystrybucja S.A., dokonał zgłoszenia budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, na terenie dz. nr ewid. 17/34, 18/2, 18/3, 18/9, 18/10, 18/11, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 25, 26, 27/3, 29, 30, obr. Zalew, gm. Lutomiersk

             Na podstawie,  art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział  zamiejscowy zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, na terenie dz. nr ewid. 17/34, 18/2, 18/3, 18/9, 18/10, 18/11, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 25, 26, 27/3, 29, 30, obr. Zalew, gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:22.11.2019 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:18.12.2019 09:21