Postępowanie administracyjne
dot. wywłaszczenia w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.),
polegającego na ograniczeniu, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części
nieruchomości o łącznej pow. 0,0574 ha o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonych w gminie Lutomiersk, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
nr 22 o pow. całkowitej 0,4162 ha, nr 61 o pow. całkowitej 0,2821 ha,
nr 92 o pow. całkowitej 0,1062 ha, obr. 6 Charbice Dolne oraz
nr 75 o pow. całkowitej 1,4545 ha, obr. 1 Albertów,
w celu realizacji inwestycji polegającej na założeniu i przeprowadzeniu
podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV
na w/w części nieruchomości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, Charbice Dolne część działki nr 22, nr 61, nr 92, i Albertów część działki nr 75
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.11.2019 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:18.12.2019 12:16