Postępowanie administracyjne
dot. wywłaszczenia w trybie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.),
polegającego na wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia
części nieruchomości o pow. 0,0164 ha o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 28 Zalew,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29 o pow. całkowitej 4,3266 ha,
w celu wymiany fragmentu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej
niskiego napięcia gołej typu 4xAL 50 na przewody izolowane typu AsXSn 4x70
i na wymianie dwóch stanowisk słupowych niskiego napięcia typu ŻN
na pojedyncze słupy wirowane.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Lutomiersk, obręb 28 Zalew część działki nr 29
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.11.2019 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:18.12.2019 12:21