Pabianice, dnia 9 grudnia 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej,
obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej jako działka nr 2166/13

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2166/13 o powierzchni 5,8610 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – dwie.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – jedna.
Cena wywoławcza – 4 102 700,00 zł
(słownie: cztery miliony sto dwa tysiące siedemset złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 4 700 000,00 zł
(słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Nabywcą działki nr 2166/13 jest POWER DEVELOPER Sp. z o.o.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Gabriela Wenne-Błażyńska - wicestarosta
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. dz. nr 2166/13, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:09.12.2019 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:09.12.2019 14:19