Konstantynów Łódzki, 16-12-2019

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:

 25 ton koksu opałowego grubego, gatunek I do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

Nr ogłoszenia w BZP   633654-N-2019

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

 1. W dniu 16-12-2019 o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w BUDYNKU ADMINISTRACJI otwarcia ofert dokonała komisja w składzie:

 - Jan Kmieciński

 - Ewa Chojnowska-Owczarek

 - Katarzyna Michalska-Dróżka

 - Jolanta Zgórska

 - Małgorzata Gorzelak

 1. Łącznie wpłynęło …5….. ofert.
 2. Zamawiający poinformował, iż na realizację tego zamówienia ma zamiar przeznaczyć 28500,00   zł brutto.
 1. Oferty złożyły następujące firmy: (nazwa, adres, kwota brutto, termin dostawy)

 

 

 1. WĘGLOPASZ Sp. z o.o., 60-648 Poznań, Piątkowska 149/6; kwota brutto 28443,75zł; t. dostawy 10 dni;
 2. Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp.j., 84-240 Reda, Gdańska 78 A; kwota brutto 32133,75zł; t. dostawy 9 dni;
 3. EKOSIL Zdzisław Dzieciuch; 41-807 Zabrze, Handlowa 2 c; kwota brutto 27152,25zł; t. dostawy 3 dni;
 4. RID Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński sp.jawna; 98-170 Widawa, Kiełczygłowska 26B; kwota brutto 26814,00zł; t. dostawy 8 dni;
 5. PW ATEX Sp. z o.o.; 44-145 Pilchowice, Gliwicka 3; kwota brutto 27644,25zł; t. dostawy 10 dni

 

 

 

 1. Na tym otwarcie ofert zakończono.
 2. Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista przedstawicieli wykonawców (osób trzecich)
  obecnych w czasie otwarcia ofert.
  / W otwarciu ofert nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców (osoby trzecie)*.
 3. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności są dla wszystkich Wykonawców jednakowe i określone przez Zamawiającego.

 

 

Przewodniczący Komisji

Przetargowej

Jan Kmieciński

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę 25 ton koksu opałowego, grubego, gatunek I
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:16.12.2019 20:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:16.12.2019 20:17