Konstantynów Łódzki, 07-01-2020

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę produktów zwierzęcych , mięsa i produktów mięsnych dla DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

Nr ogłoszenia w BZP   639184-N-2019

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

 1. W dniu 07-01-2020 o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w BUDYNKU ADMINISTRACJI otwarcia ofert dokonała komisja w składzie:

 - Ewa Chojnowska-Owczarek

 - Katarzyna Michalska-Dróżka

          - Małgorzata Gorzelak

 1. Łącznie wpłynęła …1….. oferta.
 2. Zamawiający poinformował, iż na realizację tego zamówienia ma zamiar przeznaczyć 145000,00 zł brutto.
 1. Ofertę złożyła następująca firma: (nazwa, adres, kwota brutto, termin dostawy)

 

 

 1. Jamir Sobieraj i Wspólnicy Sp. j., 95-083 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21, kwota brutto 118941,70 zł; t. dostawy 1 dzień;

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Na tym otwarcie ofert zakończono.
 2. Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista przedstawicieli wykonawców (osób trzecich)
  obecnych w czasie otwarcia ofert.
  / W otwarciu ofert nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców (osoby trzecie)*.
 3. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności są dla wszystkich Wykonawców jednakowe i określone przez Zamawiającego.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Przetargowej

Ewa Chojnowska-Owczarek

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:07.01.2020 20:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:07.01.2020 20:01