Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210        faks (+48) 422-111-210 w 60        NIP 727-104-51-59      REGON 000311734

 

                                                                       Do wszystkich uczestników postępowania          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS „Pod Dębami“ z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07-01-2020 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 

 DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr Sprawy ZP/32/2019

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim, 95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożył 1 Wykonawca.

 

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Jamir Sobieraj i Wspólnicy Sp. j., 95-083 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21

- wartość wybranej oferty brutto : 118941,70

- oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt.

- kryterium oceny ofert stanowiły: cena (60 pkt), termin dostawy (10 pkt) i walory smakowe (30 pkt).

II. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

 

Dziękujemy Wykonawcy za udział w postępowaniu przetargowym.

 

 

                                                                                                                                       Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

 

Konstantynów Łódzki, 07-01-2020

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:07.01.2020 22:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:07.01.2020 22:16