Pabianice, dnia 13 stycznia 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Ksawerowie
przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów


W dniu 08 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów,
oznaczonejw ewidencji gruntów jako działki:
nr 2161/60 o pow. 0,0982 ha, nr 2161/61 o pow. 0,0982 ha,
nr 2166/27 o pow. 0,0926 ha, nr 2166/28 o pow. 0,0927 ha,
nr 2166/29 o pow. 0,0945 ha, nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha,
nr 2166/32 o pow. 0,1226 ha, nr 2166/33 o pow. 0,1226 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 3.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza działki nr 2161/60 wynosi 125 000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2161/61 wynosi 125 000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/27 wynosi 118 000,00 zł
(słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/28 wynosi 118 000,00 zł
(słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/29 wynosi 114 000,00 zł
(słownie: sto czternaście tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/31 wynosi 174 000,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/32 wynosi 148 000,00 zł
(słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/33 wynosi 148 000,00 zł
(słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.

Dla działek: nr 2166/27, nr 2166/28, nr 2166/29, nr 2166/31
przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.


Najwyższa cena osiągnięta w przetargu dla działki nr 2161/60 – 126 250,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
plus podatek VAT 23% .
Nabywcą działki nr 2161/60 są małżonkowie
Emilia Greczka – Borecka i Bartosz Borecki.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu dla działki nr 2161/61 – 126 250,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
plus podatek VAT 23% .
Nabywcą działki nr 2161/61 są małżonkowie
Emilia Greczka – Borecka i Bartosz Borecki.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu dla działki nr 2166/32 – 149 480,00 zł
(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100)
plus podatek VAT 23% .
Nabywcą działki nr 2166/32 są małżonkowie Elżbieta Wieromiejczyk
i Mirosław Wieromiejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą SOLIDBUD Mirosław Wieromiejczyk.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu dla działki nr 2166/33 – 149 480,00 zł
(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100)
plus podatek VAT 23% . Nabywcą działki nr 2166/33 są małżonkowie Elżbieta Wieromiejczyk
i Mirosław Wieromiejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą SOLIDBUD Mirosław Wieromiejczyk.
 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Gabriela Wenne-Błażyńska - wicestarosta
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:13.01.2020 15:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:13.07.2020 10:55