Pabianice, dnia 28 stycznia 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek: nr 187 i nr 188
położonych Pabianicach przy ul. Starej 2 i 4


W dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A,
piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się III przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej 2,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188 o pow. 0,1199 ha
i przy ul. Starej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 187
o powierzchni 0,0889 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00054118/0,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza nieruchomości (działki nr 187 i 188) – 274 000,00 zł
(słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr: 187 i 188 położonych w Pabianicach przy ul. Starej 4 i 2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.01.2020 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:28.01.2020 13:30