Informacja
dla spadkobierców  Józefa Kuzitowicza tj. Barbary Wilimborek,
Wiesława Kuzitowicza, Juliana Bonifacego Kuzitowicza i ich spadkobierców,
spadkobierców Marii Majewskiej, spadkobierców Salomei Przybińskiej,
spadkobierców Stanisława Szuttenbacha (syna Józefa),
spadkobierców Józefa Szuttenbacha, spadkobierców Krystyny Szuttenbach,
spadkobierców Stanisława Szuttenbacha (syna Mansweta)
oraz ich spadkobierców o możliwości wystąpienia z wnioskiem
o zwrot przysługujących im udziałów w nieruchomościach położonych
w Łodzi: przy ul. Mahatmy Gandhiego, oznaczonej w ewidencji gruntów
w obrębie B-45 jako działka nr 96/107 o pow. 0,1614 ha,
objętej księgą wieczystą nr LD1M/00042646/0, prowadzoną przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych,
przy ul. Mahatmy Gandhiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów,
w obrębie B-45 jako działka nr 101/2 o pow. 0,0664 ha, objętej księgą
wieczystą nr LD1M/00051244/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych,
przy ul. Mahatmy Gandhiego 2-12, oznaczonej w ewidencji
gruntów w obrębie B-45 jako działki: nr 101/33 o pow. 0,0272 ha
i nr 101/34 o pow. 0,0464 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1M/00027493/1,
prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz przy ul. Drewnowskiej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 278/37 o pow. 0,0250 ha,
objętej księgą wieczystą nr LD1M/00020049/5, prowadzoną przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych,
wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie
orzeczenia Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi
znak: USW-II-1/69/61 z dnia 12 grudnia 1961 r. o wywłaszczeniu
nieruchomości i odszkodowaniu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Starosty Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - zawiadomienie spadkobierców
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.01.2020 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:28.01.2020 15:05