Informacja
dla spadkobierców Bronisława Czecha, spadkobierców
Janiny i Mieczysława małż. Oleksiak, spadkobierców Anny i Czesława małż. Czech,
spadkobierców Anny i Jana małż. Depczyk oraz ich spadkobierców o możliwości
wystąpienia z wnioskiem o zwrot przysługującego im udziału w nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Śląskiej 72a/74 (dawna ul. Śląska 74), oznaczonej
w ewidencji gruntów w obrębie G-17 jako działka nr 329/140 o pow. 0,0922 ha,
objętej księgą wieczystą nr LD1M/00052751/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, wywłaszczonej
na rzecz Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia Prezydium Rady Narodowej
m. Łodzi znak: USW II-1/42/60 z dnia 10 stycznia 1960 r. o wywłaszczeniu
nieruchomości i odszkodowaniu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Starosty Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - zawiadomienie spadkobierców
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.01.2020 15:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:28.01.2020 15:16