Ogłoszenie

Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 4,30 m²,
położonej w Ksawerowie, w obrębie 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 470 o pow. całkowitej 0,0407 ha, poprzez
przeprowadzenie przyłącza gazu n/c PE Ø40 o długości 3,30 m wraz z pasem
eksploatacyjnym o szerokości 1 m (po 0,5 m na każdą stronę od osi rury).
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Starosta Pabianicki wykonujący
zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa wszystkie osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia
i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia –
pod rygorem pominięcia praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie
sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w położonej w Ksawerowie w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:10.03.2020 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:10.03.2020 10:49