Pabianice, dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej,
obręb 0010 Ksawerów

W dniu 24 marca 2020 r. o godz. 13:00w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I,
Gabinet Wicestarosty, odbył sięIII przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej,
obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr 2166/27 o pow. 0,0926 ha, nr 2166/28 o pow. 0,0927 ha,
nr 2166/29 o pow. 0,0945 ha, nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza działki nr 2166/27 wynosi 118 000,00 zł
(słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/28 wynosi 118 000,00 zł
(słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/29 wynosi 114 000,00 zł
(słownie: sto czternaście tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/31 wynosi 174 000,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), plus podatek VAT 23%.

Dla działek: nr 2166/28, nr 2166/29, nr 2166/31
przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu dla działki nr 2166/27 – 119 180,00 zł
(słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100
plus podatek VAT 23% .
Nabywcą działki nr 2166/27 jest Radosław Bittner
prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą RADBIT Radosław Bittner.
 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Krzysztof Habura - starosta
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej (działki nr: 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31)
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:30.03.2020 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:30.03.2020 14:08