Ogłoszenie
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o łącznej
pow. 0,0512 ha o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonych w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
nr 149/2 o pow. całkowitej 0,4129 ha (powierzchnia ograniczenia – 0,0206 ha)
oraz nr 198 o pow. całkowitej 0,1102 ha (powierzchnia ograniczenia – 0,0306 ha),
w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej
PE DN 180 na w/w częściach nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości
do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia
niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób
w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w położonej w gminie Pabianice w obrębie 17 Petrykozy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/2 i nr 198.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:16.06.2020 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:16.06.2020 09:03