Informacja
dla spadkobierców Marka Wiesława Jędrzejczyka syna Edwarda i Krystyny
o możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot przysługujących im udziałów
w nieruchomościach położonych w Łodzi: przy ul. Franciszkańskiej 46-52,
oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-47 jako działka nr 311/22
o pow. 0,3352 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1M/00019000/0,
prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział
Ksiąg Wieczystych i przy ul. Franciszkańskiej 46/48, oznaczonej w ewidencji
gruntów w obrębie B-47 jako działka nr 311/3 o pow. 0,0376 ha,
objętej księga wieczystą nr LD1M/00045578/3, prowadzoną przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych,
nabytych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie aktu notarialnego
umowy sprzedaży Rep. A nr III-1106/75 z dnia 17.02.1975 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Starosty Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - zawiadomienie spadkobierców
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:23.06.2020 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:23.06.2020 09:50