Ogłoszenie
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 4,50 mo nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie 0017 K-17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/1 o pow. całkowitej 0,2016 ha,
poprzez przeprowadzenie przyłącza gazu śr/c PE Ø25 o długości 3,60 m wraz z pasem eksploatacyjnym o szerokości 1m (po 0,5 m na każdą stronę od osi rury) na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości
do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia
niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób
w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie 0017 K-17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/1.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:07.07.2020 08:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:07.07.2020 08:41