Skarb Państwa – Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości wykaz części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej, w obrębie 0010 Ksawerów,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1529/5 o pow. 0,0566 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00007009/9,
przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz części nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej, w obrębie 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1529/5, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:25.08.2020 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:25.08.2020 13:38