uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXV/186/20

25-06-2020 wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Pabianicki, w ramach partnerstwa z Gminą Dłutów, Gminą Pabianice oraz Fundacją Idee Społeczne FIDEES ,projektu pn."Pracuś".

XXV/185/20

25-06-2020 przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020 – 2023”

XXV/184/20

25-06-2020 uchwalenia statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

XXV/183/20

25-06-2020 zmieniająca Uchwałę XVIII/130/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2020

XXV/182/20

25-06-2020 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

XXV/181/20

25-06-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025

XXIV/180/20

04-06-2020 rozpatrzenia skargi.

XXIV/179/20

04-06-2020 wyrażenia zgody na aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

XXIV/178/20

04-06-2020 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

XXIV/177/20

04-06-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025

XXIV/176/20

04-06-2020 absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.

XXIV/175/20

04-06-2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.

XXIV/174/20

04-06-2020 udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:26.10.2020 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:26.10.2020 10:57