Pabianice, dnia 2 listopada 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Ksawerowie
przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów

W dniu 27 października 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2,
budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej,
obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr 2166/28 o pow. 0,0927 ha, nr 2166/29 o pow. 0,0945 ha,
nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza działki nr 2166/28 wynosi 112 000,00 zł
(słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100),
plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/29 wynosi 108 000,00 zł
(słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100),
plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/31 wynosi 165 000,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysiący złotych 00/100),
plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Gabriela Wenne-Błażyńska - wicestarosta
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej działki nr: 2166/28, 2166/29, 2166/31
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:02.11.2020 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:02.11.2020 12:13