ZAPYTANIE OFERTOWE

Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.1843 t.j. z późń.zm.), zwanej dalej ustawą oraz uchwały nr 194/17 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz na usługi społeczne.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych obejmujących przesyłki listowe i paczki pocztowe.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Piotr Felcenloben
Data publikacji:10.11.2020 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Somorowski
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:02.12.2020 08:41