Konstantynów Łódzki 01.12.2020r.

AB.6743.359.2020.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 01.12.2020r., Pani Ewelina Kaczmarek, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Dolnej 18 na terenie dz. nr ewid. 22, obręb K - 14, Konstantynów Łódzki.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,     

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa wewnętrznej instalacji gazu na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym, ul. Dolna 18 m. 7, obr. K - 14, dz. 22, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:03.12.2020 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Kinga Nowak
Data aktualizacji:04.01.2021 09:53