Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 24.11.2020r., Inwestor Pani Halina Rokuszewska, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Budy Dłutowskie 14, na działce nr ewid. 214/2, gm. Dłutów.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Budy Dłutowskie 14, na działce nr ewid. 214/2, gm. Dłutów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:04.12.2020 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:16.12.2020 13:45