Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 03.12.2020r., Pełnomocnik Inwestora Prezydenta Miasta Pabianic, Pan Andrzej Barański, dokonał zgłoszenia rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej poprzez budowę otwartego kanału deszczowego wraz z przepustami pod drogami od ul. Grabowej do ul. Świętokrzyskiej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 284/2, 432/7, 432/8, 433, obręb P-12 oraz na działkach nr ewid. 8, 1/1, ½, 11/1, 11/3, 12/1, 12/2, 13/1, 13/3, 14/1, 14/16, 14/18, obręb P-17.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 06).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej poprzez budowę otwartego kanału deszczowego wraz z przepustami pod drogami od ul. Grabowej do ul. Świętokrzyskiej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 284/2, 432/7, 432/8, 433, obręb P-12 oraz na działkach nr ewid. 8, 1/1, ½, 11/1, 11/3, 12/1, 12/2, 13/1, 13/3, 14/1, 14/16, 14/18, obręb P-17.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:04.12.2020 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:07.04.2021 10:18