Konstantynów Łódzki, 08-12-2020

 

Dotyczy postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia publicznego na:

 DOSTAWĘ CIAST I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Pod Dębami” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

  1. W dniu 08-12-2020 o godz. 0930 w siedzibie Zamawiającego w BUDYNKU ADMINISTRACJI otwarcia ofert dokonała komisja w składzie:

- Ewa Chojnowska-Owczarek

- Katarzyna Michalska-Dróżka

 - Małgorzata Gorzelak

 - Michał Jerzak

 

 

  1. Łącznie wpłynęła …1 oferta.
  2. Zamawiający poinformował, iż na realizację tego zamówienia ma zamiar przeznaczyć 28000,00 zł brutto.
  1. Ofertę złożyła następująca firma:

 

 

 

  1. Piotr Cierpikowski Wybór i sprzedaż wyrobów cukierniczych, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Kątna 13, wart. brutto 22977,00; termin dostawy 2 dni

 

 

 

 

 

 

  1. Na tym otwarcie ofert zakończono.
  2. Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista przedstawicieli wykonawców (osób trzecich) obecnych w czasie otwarcia ofert. / W otwarciu ofert nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców (osoby trzecie)*.
  3. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności są dla wszystkich Wykonawców jednakowe i określone przez Zamawiającego.

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

Ewa Chojnowska-Owczarek              

Katarzyna Michalska- Dróżka             

Małgorzata Gorzelak 

Michał Jerzak                      

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert na dostawę ciast i wyrobów cukierniczych do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:08.12.2020 19:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:08.12.2020 19:39