Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 15.12.2020r., Inwestor Państwo Anna i Adam Markiewicz dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w Ksawerowie, przy ul. Getta 11, na działce nr ewid. 1253/1, gm. Ksawerów.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w Ksawerowie, przy ul. Getta 11, na działce nr ewid. 1253/1, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:17.12.2020 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:07.01.2021 15:35