Pabianice, dnia 28 grudnia 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Ksawerowie
przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów


W dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2,
budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej,
obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr 2166/28 o pow. 0,0927 ha, nr 2166/29 o pow. 0,0945 ha,
nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 4.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza działki nr 2166/28 wynosi 112 000,00 zł
(słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100),
plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/29 wynosi 108 000,00 zł
(słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100),
plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 2166/31 wynosi 165 000,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
plus podatek VAT 23%.


Dla działki nr 2166/31 przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu dla działki nr 2166/28 – 113 120,00 zł
(słownie: sto trzynaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100)
plus podatek VAT 23% .
Nabywcą działki nr 2166/28 są małżonkowie Zenona i Henryk Żytowiak.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu dla działki nr 2166/29 – 109 080,00 zł
(słownie: sto dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100)
plus podatek VAT 23% .
Nabywcą działki nr 2166/29 są małżonkowie Teresa i Zbigniew Zając.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Gabriela Wenne-Błażyńska - wicestarosta
/-/ Henryk Brzyszcz - członek zarządu

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej działki nr: 2166/28, 2166/29, 2166/31
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.12.2020 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:28.12.2020 10:47