Pabianice, dnia 15 marca 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zamkowej 6
w Pabianicach, obręb P-13, działka nr 5/1


W dniu 10 marca 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2,
budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
o pow. 45,03 m2, znajdującego się w budynku zlokalizowanym
na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6
obręb P-13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/1,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00002648/5,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 1 548,13 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem złotych 13/100),
plus podatek VAT 23%.


Najwyższa stawka miesięcznego czynszu najmu osiągnięta w przetargu – 1 570,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100)
plus podatek VAT 23% .
Najemcą w/w lokalu jest WŁODAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Porszewicach nr 31, 95-200 Pabianice.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Gabriela Wenne-Błażyńska - wicestarosta
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, działka nr 5/1
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:15.03.2021 14:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:15.03.2021 14:38