Zarząd Powiatu Pabianickiego
podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego,
położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej,
w obrębie 0010 Ksawerów,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki
/-/ Gabriela Wenne - Błażyńska - Wicestarosta Pabianicki
/-/ Henryk Brzyszcz - członek zarządu
/-/ Robert Kraska - członek zarządu

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2166/31
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:30.03.2021 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:30.03.2021 14:29