Pabianice, dnia 6 kwietnia 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działki:
nr 42/1, nr 42/2, nr 42/3, nr 42/5, nr 42/6

W dniu 30 marca 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2,
budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się III przetarg
ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej,
obręb K-3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr 42/1 o pow. 0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/3 o pow. 0,3270 ha, nr 42/5 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/6 o pow. 0,3270 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00033617/5,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza dla działki nr 42/1 – 282 000,00 zł,
(słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
w tym podatek VAT 23%,
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanych działek:
nr 42/2, nr 42/3, nr 42/5, nr 42/6 – 302 000,00 zł,
(słownie: trzysta dwa tysiące złotych 00/100),
w tym podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Krzysztof Habura - starosta
/-/ Henryk Brzyszcz - członek zarządu

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. działek położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:06.04.2021 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:06.04.2021 12:48