Postępowanie administracyjne
w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
polegające na ograniczeniu, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części
nieruchomości o pow. 2,30 m², położonej w gminie Lutomiersk,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 200/1
o pow. całkowitej 0,0077 ha, obręb 0027 Wrząca, w celu przeprowadzenia
przyłącza gazu śr/c Ø25 mm o długości 2,30 m wraz
z pasem eksploatacyjnym o szerokości 1 m (po 0,5 m na każdą stronę od osi rury)
na w/w części nieruchomości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 27 Wrząca, działka nr 200/1
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:09.04.2021 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:05.05.2021 12:59