ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa

z a w i a d a m i a

właścicieli działek położonych w jednostce ewidencyjnej: 100802_1 Miasto Pabianice, przy ul. Karniszewickiej, Wspólnej, w obrębie P-3: -od działki nr ewid. 1 do nr ewid. 27/5 – po północnej część rowu melioracyjnego -od działki nr ewid. 28 do nr ewid. 58 – po południowej stronie rowu melioracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, na odcinku L=583,5 m. wraz z infrastrukturą techniczną w jednostce ewidencyjnej:100802-1 Miasto Pabianice, obręb 0003 P-3, na działkach nr ewid. : 26/4, 1 (1/2); 2, (2/2); 3, (3/2); 4, (4/2) ; 5, (5/2); 6, (6/2); 7, (7/2); 8, (8/2); 9, (9/2); 10, (10/3, 10/2); 11, (11/2); 12, (12/2); 14/1, (14/4); 14/2, (14/6); 15, (15/2); 16, (16/2); 17, (17/2 ) 18, (18/2 ); 19, (19/2); 20, (20/2); 21, (21/2) ; 22, (22/2) ; 23, (23/2, 23/3); 24, (24/2, 24/3); 25, (25/2) ; 27/4, (27/31) 27/5, (27/34); 26/5, (26/8) ; 26/3, (26/6, 26/7),

        W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami w/w sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56, Wydział Architektury i Budownictwa. 

      W trosce o Państwa bezpieczeństwo (zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2) prosimy o kontakt telefoniczny z Inspektor Justyną Płuciennik, tel. 042 208 77 07 lub email: jpluciennik@powiat.pabianice.pl W przypadku osobistej chęci zapoznania się z dokumentacją projektową, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia konkretnej daty wizyty w urzędzie. 

 

Pabianice, dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

objaśnienia :

-działki w nawiasie  to działki powstałe po podziale przechodzące pod projektowany pas drogowy;

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, na odcinku L=583,5 m. wraz z infrastrukturą techniczną w jednostce ewidencyjnej:100802-1 Miasto Pabianice, obręb 0003 P-3, na działkach nr ewid. : 26/4, 1 (1/2); 2, (2/2); 3, (3/2); 4, (4/2) ; 5, (5/2); 6, (6/2); 7, (7/2); 8, (8/2); 9, (9/2); 10, (10/3, 10/2); 11, (11/2); 12, (12/2); 14/1, (14/4); 14/2, (14/6); 15, (15/2); 16, (16/2); 17, (17/2 ) 18, (18/2 ); 19, (19/2); 20, (20/2); 21, (21/2) ; 22, (22/2) ; 23, (23/2, 23/3); 24, (24/2, 24/3); 25, (25/2) ; 27/4, (27/31) 27/5, (27/34); 26/5, (26/8) ; 26/3, (26/6, 26/7),
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:22.04.2021 15:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:16.06.2021 15:42