Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 21.04.2021r., Pełnomocnik Inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Pan Krzysztof Lipiński, dokonał zgłoszenia budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Pabianicach, w ul. Familijnej, na działkach nr ewid. 211, 212/4, 212/6, obręb P-11.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Pabianicach, w ul. Familijnej, na działkach nr ewid. 211, 212/4, 212/6, obręb P-11.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:23.04.2021 08:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:12.05.2021 15:30