Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 22.04.2021r., Pełnomocnik Inwestora Gminy Pabianice, Pan Seweryn Świątek, dokonał zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Porszewice, na działkach nr ewid. 109/20, 109/21, 111/8, 111/32, 111/33, 114/2, 242/7, gm. Pabianice.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 09).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Porszewice, na działkach nr ewid. 109/20, 109/21, 111/8, 111/32, 111/33, 114/2, 242/7, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:27.04.2021 16:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:14.05.2021 14:43