Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 30.04.2021r., Pełnomocnik Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Pan Rafał Skowron dokonał zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 211, 212/4, 212/6, 197/8, 190/7, 190/13, obręb P-11.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 05).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 211, 212/4, 212/6, 197/8, 190/7, 190/13, obręb P-11.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:05.05.2021 15:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:21.05.2021 15:02