Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 04.05.2021r., Inwestor Pani Małgorzata Barys, dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku wielorodzinnym w Pabianicach, przy ul. Rocha 3 m 11 na działce nr ewid. 526/6, obręb P-8.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 06).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku wielorodzinnym w Pabianicach, przy ul. Rocha 3 m 11 na działce nr ewid. 526/6, obręb P-8.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:06.05.2021 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:26.05.2021 15:52