Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 26.04.2021r., Inwestorzy Pan Henryk Gajda i Pan Henryk Miszczak, dokonali zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego w Pabianicach, przy ul. Popławskiej 7, na działkach nr ewid. 3/11, 5/2, obręb P-23.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 06).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego w Pabianicach, przy ul. Popławskiej 7, na działkach nr ewid. 3/11, 5/2, obręb P-23.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:06.05.2021 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:06.07.2021 08:52