Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 06.05.2021r., Inwestorka Pani Monika Urbańska, dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku wielorodzinnym w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego 17 m 15, na działce nr ewid. 391/1,obręb P -7.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 07). 

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku wielorodzinnym w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego 17 m 15, na działce nr ewid. 391/1,obręb P -7.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:10.05.2021 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:27.05.2021 13:04