Postępowanie administracyjne
dotyczące ustalenia wykazu uprawnionych do udziału
we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości
przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej
wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, oznaczonej w obrębie
13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212,
243, 245, 415, 439, 466, 505/2 , 562/1, 562/2, 734
o łącznej powierzchni 78,3070 ha oraz w obrębie
14 Lutomiersk jako działka nr 7 o powierzchni 0,4784 ha

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja Wojewody Łódzkiego o uchyleniu decyzji Starosty Pabianickiego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kazimierz, gm. Lutomiersk, oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734 oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:11.05.2021 16:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:11.05.2021 16:43