Konstantynów Łódzki 11.05.2021r.

AB.6743.180.2021.GL

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 11.05.2021r., Pełnomocnik P - Alicja Szymańska działająca w imieniu Państwa Anetty i Krzysztof Połockich. dokonała zgłoszenia budowy zbiornikowej instalacji gazu wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym, na terenie dz. nr ewid. 101/2, obręb Florentynów, gm. Lutomiersk.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,     

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa zbiornikowej instalacji gaz oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, obr. Florentynów, dz. 101/2, gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:12.05.2021 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Kinga Nowak
Data aktualizacji:10.08.2021 16:01